Om oss

Vårt team

Seferim Murina - Sefo
Nadija Norrköpings romer
Almir Norrköpings romer
Zijavera Norrköpings romer

Isidora Demiri

kassör

 

isidora.demiri@norrkopingsromer.se

Seferim Murina

ordförande

 

seferim.murina@norrkopingsromer.se

Almir Sali

ledamot

 

almir.sali@norrkopingsromer.se

Nadija Fazlijevic

sekreterare

 

nadija.fazlijevic@norrkopingsromer.se

Zijavera Murina

ledamot

 

zijavera.murina@norrkopingsromer.se

Isidora Norrköpings romer

SYFTE och MÅL

  • Berika och bevara romsk kultur

Skapa fina relationer mellan det svenska samhället och romer. Berika den romska kulturen, stödja och verka för debatter och forskning om romer. Arbeta för en demokratisk miljö och betydelsefulla frågor för romer. Utveckla det romska språket, både skriftligt och mutligt.

 

  • Integration

Påskynda romernas integration i det svenska samhället. Informera och medvetengöra svenskarna om romsk tradition och kultur. Arbeta för jämställdhet, samt höja romska kvinnornas röst. Integrera romska ungdomar i en demokratisk anda.

 

  • Utbildning

Stödja romska barn för att förstå hur viktigt utbildningen är för en bättre framtid. Verka för att romska barn får all stöd och uppmärksamhet i skolan och på fritiden. Utöka romsk litteratur och kursmaterial.

 

  • Arbetsmarknad

Hjälpa romska ungdomar att komma in i arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Motarbeta arbetsmarknadens diskriminering mot romer och medvetengöra arbetsgivaren att kulturell mångsidighet är en fördel.

KOM I KONTAKT MED OSS

Följ vårt verksamhet på social media

Norrköpings romer facebook
Norrköpings romer facebook
Norrköpings romer facebook
Norrköpings romer facebook

Samarbetspartner:

Norrköpings romer facebook
Norrköpings romer

www.norrkopingsromer.se

kontakt@norrkopingsromer.se

NORRKÖPINGS ROMER