Vi är

NORRKÖPINGS ROMER

en ideell organisation med tydliga mål

Organisationens syfte

Kultur

Bevara och berika

den romska kulturen.

 

Integration

Skapa fina relationer mellan det svenska samhället och romer.

Utbildning

Stödja romska barn för att förstå hur viktigt utbildningen är.

Har du fråga om romernas historia, kultur, språk och tradition?

KOM I KONTAKT MED OSS

Följ vårt verksamhet på social media

Norrköpings romer facebook
Norrköpings romer facebook
Norrköpings romer facebook
Norrköpings romer facebook

Samarbetspartner:

Norrköpings romer facebook
Norrköpings romer

www.norrkopingsromer.se

kontakt@norrkopingsromer.se

NORRKÖPINGS ROMER